Luften vi andas är fylld med tusentals svampsporer (konidier) per kubikmeter, vilket i vissa komposteringsmiljöer lätt kan överstiga 10 (9) kronor per kubikmeter. De kommer från mer än hundra svamparter som hör huvudsakligen till släktena Cladosporium, Penicillium, Altern och Aspergillus. kamagra jelly Även om dessa conidia innehåller många antigener och allergener, Cialis apotek är det inte känt varför luftburna svampfloran inte aktiverar värd medfödda immunceller kontinuerligt och inte framkallar skadliga inflammatoriska svar efter deras inandning. En 2-årig flicka med lung atresi och Blalock-Taussig shunt gick försök endovaskulär stängning av shunten med Gianturco stålrullar. viagra sverige Under utplacering var en spole förlorade i aortan och ett angiogram visade att det hade lämnats in i proximala M1 segment av mellersta hjärnartären. cialis billigt Spolen kunde inte hämtas av endovaskulära tekniker, och patienten fördes till operationssalen för att genomgå en kraniotomi. Inom varje grupp fem proteser testades i en inhemsk mikrovågsugn för optimal exponeringstid och temperatur för att säkerställa sterilisering; de fem kontroll proteser inte microwaved. viagra köpa Mikrobiologiska analyser visade att de ympade proteser blev steril efter sex minuter av strålning på en medelhög nivå (2450 MHz, 350 W). kamagra pris Skador på mikroorganismerna efter mikrovågsbestrålning var klart synlig genom svepelektronmikroskopi (SEM).

Welcome to the European DB Network Site

Adobe logo July 2012 Report


Lucy Drescher reports additional European countries receiving recognition of deafblindness status.

In 2004, the European Deafblind Network (EDbN) was successful in getting ‘Written Declaration - 1/2004’, recognizing deafblindness as a unique disability, adopted by the European Parliament. This was the culmination of a campaign by deafblind people, family members and professionals across Europe, persuading over half of the Members of the European Parliament to sign up to the declaration. A ‘Written Declaration’ is not a piece of legislation; it does not force anyone to do anything. However, it is a European document which can be used to make a case for deafblind people receiving the rights they are entitled to.

A 2005 EDbN report on this initiative indicated that only four of the twenty five Member States had received recognition status for deafblindness. Those countries were Denmark, France, Sweden and the UK.

In the years since, people in a number of countries have been using the ‘Written Declaration’, along with the UN Convention of the Rights of Disabled People and other national documents to try to get recognition of deafblindness status for their country. Now, out of the twenty seven Member States, eight have received the recognition of deafblindness status. This is great news as the number has now doubled. In addition to the countries previously mentioned, Romania (which already had recognition status and is now a European Member State), Italy, Spain and Austria have recently received the recognition of deafblindness status. Congratulations to Italy, Spain and Austria!

If you are trying to get recognition of deafblindness in your country, whether you are in the European Union or elsewhere, do let us know so that we can offer you advice and support.

Lucy Drescher
Lucy Drescher
Sense Campaigns and Public Policy Officer
Email


CONTACT DETAILS:
Ricard Lopez Manzano
Tel: +34 678 712 619
Fax: +34 678 782 600
Email
Website


NETWORK NEWS:
The Constitution of EDbN has recently been updated to reflect the campaigning/lobbying focus of its work. You can view the constitution and information about how to become a member of EDbN by going to the EDbN website.

In 2007 EDbN took part in the European Disability Forum’s 1Million4Disability campaign, calling for a European disability directive. The European Commission has now responded to this campaign and other lobbying by proposing a draft anti-discrimination directive that includes disability, alongside age, religion/belief and sexual orientation.

This proposal is being discussed at the moment and the European Parliament is working on its opinion. Members of EDbN have been commenting and putting forward amendments to make the proposal stronger. Do have a look at the proposal on the European Commission website by following this link.

Inclusion Europe (a European level organisation that campaigns for the rights and interests of people with intellectual disabilities and their families) has produced a major report on the rights and needs of people with complex dependency needs funded by the European Commission. This report explores the areas of life where people with complex dependency needs face discrimination or potential discrimination. It then makes recommendations on how these can be addressed by Member States and the European Institutions.

EDbN participated in the policy committee for this project and so was able to make sure the needs of deafblind people were included. This report is now available for all of us to use in our work in our individual countries. If you would like a copy of the report and recommendations you can email Inclusion Europe or you can go to the Inclusion Europe website.

Network Navigation

Below are the links under the European DB Network site: